Používané technologie

Architektura systémů

Dvouvrstvá architektura

Je také nazývána architekturou klient-server. Všechna data jsou uložena na jednom centrálním počítači - databázovém serveru, ke kterému je připojen libovolný počet pracovních stanic (klientů). Výhodou této architektury je, že všechny stanice pracují se stejnými daty a mají okamžitě k dispozici aktuální informace. Zároveň zjednodušuje správu databáze, protože existuje jenom jedna (centrální) kopie.

Centura 2000 (Gupta, CTD 2000)

Třívrstvá architektura – webové aplikace

Je pokračováním architektury klient-server. I zde existuje centrální databázový server a k němu ještě další počítač - aplikační server. Aplikační server provádí zpracování dat, je obvykle blízko k databázovému serveru a tím získává data rychleji než stanice. Na stanicích potom neběží celá aplikace, ale pouze tenká vrstva uživatelského rozhraní, pomocí kterého uživatel aplikaci ovládá. Veškeré zpracování dat však probíhá na aplikačním serveru. Výhodou je snadná instalace (na klinety se obyvkle neinstaluje nic nebo jen aplikace tenkého klienta).

Aplikační server je možné vhodně dimenzovat podle požadavků na náročnost aplikace a nové verze stačí aktualizovat na jednom místě. Pokud je tenkým klientem webový prohlížeč (typický případ), lze aplikaci používat bez nutnosti instalace prakticky po celém světě.

PHP, Apache, XHTML, CSS, JavaScript, RSS, SEO, standardy W3C

Databázové systémy

Společnost se podílela na celé řadě projektů a získali jsme rozsáhlé zkušenosti se širokou škálou databázových systémů:

  • Sybase
  • Interbase/Firebird
  • MS SQL
  • SQLBase
  • Oracle
  • MySQL

Operační systémy

  • Windows
  • Linux, Solaris

nahoru