Periodik.cz - předplatné časopisů

Na webové adrese www.periodik.cz je aplikace, která je určena široké veřejnosti. Obsahuje informace o denících a časopisech a umožňuje vložení objednávky předplatného příslušného titulu. Portál umožňuje též podání reklamace, ukončení titulu, případně obecné připomínky. Portál obsahuje nejen aktuální prezentaci titulu včetně obsahu, ale též archiv titulů.

Úvodní strana Informace o titulu Objednávkový formulář Archiv vydání

  • katalog titulů a terminářů
  • prezentace titulů a obsahů
  • objednávání a ukončování předplatného
  • reklamace a připomínky
  • archiv titulů
  • galerie titulů dle kategorií
  • právě vychází
  • aktuality na Periodiku
  • systém rozesílání Newsletter

nahoru