GEO KompaKt

Jedná se o webovou aplikaci, která umožňuje podrobné analýzy úspěšnosti prodeje tisku v rámci České republiky z dat předplatného tisku i volného prodeje. Aplikaci lze provozovat buď u vydavatele přímým připojením k provozní databázi nebo formou webového hostingu.

Výběr analýz Přehled úspěšnosti prodeje ve Středočeském kraji Rozložení nezaměstnanosti Statistika krajů

  • vytváření analýz na úrovni ČR, krajů, okresů a obcí.
  • analýzy počtu dodávek, reklamací a finančních výnosů prodeje
  • analýzy časových trendů prodeje
  • automatické a ruční vytváření analýz
  • samostatné i skupinové (komparační) analýzy
  • porovnání s demografickou databází
  • korekce analýz podle aktuální míry nezaměstnanosti
  • databázová a grafická prezentace v digitálních mapách
  • různé formy a barevné odlišení grafů
  • uživatelské nastavování omezovacích kriterií a měřítek

nahoru