Inzerce

Je komplexní aplikace typu klient-server pro správu a fakturaci inzerce. Součástí SW je:

Hlavní okno aplikace inzerce Tabulka Kniha faktur Detail vystavené faktury Vazba salda a platebního dokladu

  • adresář klientů a agentur
  • katalog titulů s termináři
  • číselníky typů, formátů a umístění inzerátů
  • vkládání resp. generování periodických objednávek
  • variabilní (konfigurovatelný) systém kalkulace
  • tvorba zálohových faktur a daňových dokladů
  • přehledy inzerce a fakturace
  • podpora komunikace s klienty a kontaky
  • evidence plateb a saldokonta

nahoru