Mandant On Line

Webová aplikace MOL je určena ke vzdálenému připojení klienta prostřednictvím Internetu k centrální databázi předplatného tisku. Je určena pracovníkům vydavatelství, inspektorům, obchodním zástupcům či operátorům dislokovaného call centra.

Přehled objednávek Detail subjektu/objednávky Saldo objednávek Harmonogram titulu

  • katalog titulů a terminářů
  • prohlížení plátců a odběratelů
  • zobrazení kontaktních údajů
  • prohlížení objednávek
  • prohlížení saldokonta
  • komplexní formulář s průhledy do salda, expedice a reklamací
  • zabezpečený režim prohlížení dat

nahoru