WeeBee

WeeBee je univerzální průzkumník SQL databází. Umožňuje prohlížet všechny tabulky a pracovat s nimi. Podporuje:

Hlavní okno aplikace Třídění podle hodnot ve sloupci Agregační funkce Export do PDF souboru

  • vyhledávání a třídění
  • jednoduché sumarizace
  • exporty sestav ve formátech CSV a PDF

WeeBee nepotřebuje v databázi žádné zvláštní tabulky a struktury, meta informace získává přímo ze systémových struktur podporovaných serverů.

nahoru