Odbyt

Je komplexní aplikace typu klient-server pro odbyt tisku formou volného prodeje. Tato verze SW (forma objednávek, inkasa a tiskových sestav) je určena především u vydavatelů tisku.

Detail zákazníka Tabulka logistiky Objednávky volného prodeje Detail faktury

  • správa katalogu titulů a terminářů
  • správa hromadných odběratelů
  • evidence objednávek a dodávek
  • tvorba a tisk dodacích listů
  • tvorba faktur a daňových dokladů
  • evidence plateb a saldokonta
  • bilanční a komparační sestavy
  • logistika

top


Mikropost, s. r.o.
V Hájích 341, Praha 4 - 149 00, tel.: +420 242 493 131
e-mail: info@mikropost.cz

XMTHL | CSS | This page is directly printable | Sitemap