Softwarová podpora

SW podporu poskytuje dodavatel informačnímu systému na základě aktuálních potřeb a požadavků odběratele resp. nabídky dodavatele.

SW podporou se rozumí aktivity, které mají vztah k aplikačnímu SW eKompaKt resp. k příslušné datové základně. Jedná se například o úpravy SW:

  • vycházející ze změn právních a účetních předpisů
  • vycházející z provozních zkušeností
  • vycházející z modernizace SW

a dále ...

  • nestandardní manipulace s daty
  • vytváření atypických bilancí

Realizaci obvykle předchází příprava a odsouhlasení předběžné nabídky.

top


Mikropost, s. r.o.
V Hájích 341, Praha 4 - 149 00, tel.: +420 242 493 131
e-mail: info@mikropost.cz

XMTHL | CSS | This page is directly printable | Sitemap