Periodik.cz

Předplácejte noviny a časopisy on-line na www.periodik.cz

GEO KompaKt

Umožňuje podrobné analýzy úspěšnosti prodeje tisku v rámci České republiky ...

eKompaKt

eKompaKt je knihovna prvků, ze kterých je možné rychle a efektivně skládat webové aplikace pro zpracování dat.

Zprávy a novinky

Sloučení předplatného titulů Sanoma a Astrosat

Na počátku září dokončil Mikropost přípravy k přesunu rozsáhlého kmene předplatitelů bývalého vydavatelství Sanoma do předplatitelského systému vydavatelství Astrosat .

9. září 2014

Sloučení inzertních systémů Bauer Media a Stratosféra

V průběhu roku 2013 zajišťoval Mikropost rozsáhlou konvergenci a následné sloučení inzertních systémů vydavatelství Stratosféra a Hearst Stratosféra s inzertním systémem Mikropostu, který vydavatelství Bauer Media již 15 let využívá a dále rozvíjí.

6. července 2013

Economia, Mafra, Borgis a Ringier přecházejí do systému Postabo České pošty

Mikropost zajišťoval v uplynulých měsících a týdnech rozsáhlý přesun předplatitelských kmenů Economie, Mafry, Borgisu a Ringiera ze společnosti Media servis do systému Postabo České pošty. Přesun Economie probíhal v průběhu léta ještě dle plánu, další přesuny však probíhaly již za značně dramatických okolností na počátku podzimu.

5. října 2012

Vltava Labe Press změnil distributora

Společný projekt České pošty, Vydavatelství VLP a Mikropostu zahájil ostrý provoz a Česká pošta převzala doručování regionálních deníků od společnosti Media servis. Jednalo se o nejnáročnější projekt Mikropostu v průběhu prvního pololetí tohoto roku. Akce byla mimořádně náročná mimo jiné též z důvodu, že plánovaný pilotní projekt musel být na základě právních kroků předchozího zpracovatele zrušen.

11. července 2011

Nový odbytový systém pro Petit Press

Vydavatelství Petit Press zavádí od počátku tohoto roku nový odbytový systém společnosti Mikropost v divizi Bratislava a divizi týždenníkov. Divize týždenníkov již úspěšně zahájila provoz systému.

15. února 2011

Skladový a logistický IS pro Mail Step

Společnosti Mail Step a Mikropost podepsaly 10. února 2011 smlouvu na realizaci skladového a logistického IS. Zahájení provozu je plánováno na 1. červenec 2011.

11. února 2011

Úspěšná migrace systému Postabo u České pošty

Mikropost ukončil migraci systému Postabo na nový databázový server MS SQL Server 2008R2 a aplikační server České pošty. Migrace přinesla zásadní zvýšení výkonnosti a umožní tak další intenzívní rozvoj předplatitelské a odbytové agendy ČP.

5. ledna 2011

Spoločnosť 7 Plus integruje e-paper

Mikropost připravuje ve spolupráci s bratislavskou firmou InterWay integraci papírových a elektronických titulů společnosti 7 Plus do jednotného obchodního systému. Zahájení provozu je plánováno od začátku roku 2011.

10. listopadu 2010

Bratislavský Ecopress přebírá tituly Sanomy

Mikropost připravuje konverzi předplatitelského kmene původních B2B titulů Sanoma Magazines Slovakia do sjednoceného systému předplatného ve vydavatelství Ecopress.

1. listopadu 2010

Nová smlouva s Českou poštou

13. října byla podepsána nová smlouva mezi Českou poštou a Mikropostem na vývoj a implementaci nových funkcí systému Postabo, který využívají desítky vydavatelství pro správu předplatného tisku. Nové funkce se zaměřují především na marketingovou podporu.

13. října 2010

Předplatné pro Český zahrádkářský svaz

Český zahrádkářský svaz se rozhodl pro předplatitelský software firmy Mikropost a modernizaci celé agendy. Rozsáhlý předplatitelský kmen v rozsahu několika desítek tisíc byl v průběhu srpna převeden do systému KompaKt – ABO firmy Mikropost.

10. srpna 2010

Spolupráce na CRM pro Economia, a.s.

Mikropost vytváří společně se společností Cleverlance rozhraní mezi celopodnikovým CRM a provozními a marketingovými aplikacemi Mikropostu. Jedná se především o provázání aplikací pro předplatné, odbyt a distribuci. Podrobnosti v tiskové zprávě.

1. června 2010

Nový BenefitKlub pro Economia, a.s.

Nový věrnostní a zákaznický program Benefit Klub pro vydavatelství Economia, a.s. byl 15.4.2010 uveden do ostrého provozu na www.benefitklub.cz . Aplikace je on-line provázána se systémem předplácení tisku.

16. dubna 2010

Věrnostní program ABO bonus

Mikropost ukončil migraci systému Postabo na nový databázový server MS SQL Server 2008R2 a aplikační server České pošty. Migrace přinesla zásadní zvýšení výkonnosti a umožní tak další intenzívní rozvoj předplatitelské a odbytové agendy ČP.

15. března 2010

Eurodruk upgradoval Organizer

Eurodruk - Poznaň zahájil provoz na nové rozšířené verzi systému pro plánování a řízení výroby Organizer KompaKt.

10. února 2010

Modernizace IS v Petit Pressu

Již koncem roku 2009 zahájil Mikropost rozsáhlou modernizaci informačního systému pro předplatné tisku ve vydavatelství Petit Press v Bratislavě. Systém přechází na nový marketingový koncept tzv. předplatitelských balíčků, je úzce provázán s webovým modulem objednávek a obsahuje plně integrovaný účetní modul. V další etapě bude projekt rozšířen o webový modul pro regionální zástupce.

20. ledna 2010

Sklad brandingových materiálů Telefonica O<sub>2</sub>

Společný projekt společností Telefonica O2, MailStep a Mikropost byl tento týden uveden do provozu. Tato aplikace umožňuje pružnou spolupráci subjektů při skladování a rezervování speciálních materiálů, sloužících pro marketingové akce. Tento modul je volnou součástí komplexního projektu Organizer KompaKt.

9. října 2009

Naše adresa - regionální projekt PPF Media

Mikropost zajišťuje ve spolupráci s Českou poštou SW podporu pilotního projektu Naše adresa společnosti PPF Media ve vybraných regionech Ústeckého a Olomouckého kraje. Regionální týdeníky jsou dodávány jak formou předplatného tak formou volného prodeje.

1. června 2009

Mikropost implementuje SW Organizer pro Eurodruk

Mikropost, s.r.o. rozšiřuje svou působnost v rámci střední a východní Evropy v oblasti systémů pro plánování a optimalizaci výroby pro rozsáhlé tiskárny. Po úspěšné instalaci systému Organizér Kompakt ve společnosti Severotisk, s.r.o. dojde v průběhu ledna k implementaci systému také ve společnosti Eurodruk - Poznaň. Jedná se již o druhou implementaci systému v rámci nadnárodního tiskařského koncernu Euro-Druckservice GmbH (EDS).

2. ledna 2009

Mikropost implementuje SW Organizer pro Severotisk

Mikropost implementuje SW Organizer KompaKt pro podmínky tiskárny Severotisk, s.r.o. v Ústí nad Labem. Systém bude po uvedení do provozu sloužit především pro obchodní útvar a pro řízení a optimalizaci výroby na špičkových tiskařských linkách. Dále bude využíván též pro oblast finishingu a kooperací.

2. května 2008

VltavaLabePress centralizuje distribuční IS

VltavaLabePress a. s. uzavřel s Mikropostem smlouvu, na základě které probíhá rozsáhlá centralizace a modernizace distribučního informačního systému. Systémy předplácení a odbytu tisku, umístěné tradičně na regionálních divizích, se přesouvají do centra, což přináší výrazné zefektivnění a zpružnění procesů.

28. března 2008

Nový SMS Dialog startuje

Mikropost zahájil na počátku října běžný provoz systému SMS dialog, který umožňuje komunikaci mezi předplatiteli resp. čtenáři periodického tisku na jedné straně a vydavateli resp. zpracovateli tisku na straně druhé. Prakticky se jedná o příjem SMS objednávek, dotazů a reklamací, případně podporu soutěží, a hlasování …

2. října 2007

7 PLUS "zvolila" Mikropost

Spoločnosť 7 Plus v Bratislavě, která je dle prodaného nákladu a objemu inzerce druhým největším vydavatelstvím na Slovensku a největším ryze slovenským vydavatelstvím, zvolila náš komplexní informační systém pro oblast distribuce a předplatného tisku. Mikropost uvedl systém do ostrého provozu v průběhu září 2007.

1. října 2007

Právě vyšlo

Právě vyšlo nové číslo časopisu Chatař & chalupář č. 7/2024. Předplatné objednávejte na našem portálu Periodik.